درباره شرکت داده پرداز تاراتک بیشتر بدانید

شرکت داده پرداز تاراتک، در حوزه تولید و ساخت تجهیزات مخابراتی و شبکه و سیستم های اندازه گیری اتوماسیون پالاشگاهی، در اواخر سال 1391 شروع به فعالیت نمود. این شرکت با عنایت به مصوبه 39 شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه فردوسی، عضو مراکز تحت حمایت مرکز رشد قرار گرفت و پس از چهار سال فعالیت موفق در زمینه  اتوماسیون و ابزار دقیق در تابستان 1395 تائیدیه شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را از معاونت علمی ریاست جمهوری اخذ نمود.

اعضای شرکت

مدیر عامل
ceo@taratech.ir

مسئول واحد نرم افزار
software@taratech.ir

مسئول واحد فروش
sales@taratech.ir

رئیس هیئت مدیره
info@taratech.ir

مسئول واحد سخت افزار
hardware@taratech.ir

مسئول واحد پشتیبانی
support@taratech.ir