پایش پست برق شهرستانی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

مانیتورینگ شرایط محیطی موثر در عملکرد بریکرهای پست برق و هشدار وضعیت نامناسب 

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی، مشهد، ابتدای بلوار شهرستانی

پیمانکار اصلی:

شرکت برق منطقه ای خراسان

فعالیت های اجرایی طرح:

این پروژه در دو فاز انجام شده است . در فاز اول موقعیت دقیق و پربازده برای نصب سنسورها شناسایی شده و در فاز دوم اتاق کنترل پروژه راه اندازی شد. بنابراین سنسورها داخل بریکر قرارداده شد. در واحد کنترل پروژه اطلاعات در ابتدا به داخل تابلو منتقل شده  و سپس به سمت سرور ارسال می شود.  اطلاعات با پروتکل IEC 104 انجام گرفته است

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ نصب و راه اندازی: 1399/06/01