طراحی و تولید 5000 عدد ماژول مادون قرمز تشخیص دست

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

اهداف طرح:

طراحی و ساخت 5000 ماژول مادون قرمز تشخیص دست

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی ، مشهد

پیمانکار اصلی:

شرکت نورسازان

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و ساخت 5000 ماژول مادون قرمز تشخیص دست

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تحویل: 1399