سامانه مانیتورینگ پست برق ساغروان

slide-2feca5b
slide-ba16d7f
slide-a68ead6
slide-9a5097b

اهداف طرح:

مانیتورینگ پارامترهای محیطی موثر برب عملکرد بریکرهای پست برق

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی، مشهد، پست ساغروان

پیمانکار اصلی:

برق منطقه ای خراسان

فعالیت های اجرایی طرح:

این پروژه در دو فاز انجام شده است . در فاز اول موقعیت دقیق و پربازده برای نصب سنسورها شناسایی شده و در فاز دوم اتاق کنترل پروژه راه اندازی شد. بنابراین سنسورها داخل بریکر قرارداده شد. در واحد کنترل پروژه اطلاعات در ابتدا به داخل تابلو منتقل شده  و سپس به سمت سرور ارسال می شود.  اطلاعات با پروتکل IEC 104 انجام گرفته است

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ نصب و راه اندازی: 1399/04/25