تولید سنسورهای RTD

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

تولید سنسورهای RTD

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی، مشهد

پیمانکار اصلی:

خط لوله و مخابرات نفت ایران

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی و ساخت ترموکوپل Type K  و ترکیب آن با سنسورهای RTD  برای پایش دما

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1398